Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/03/02 Zoologický krúžok

Prednáška Zoologického krúžku o pralesoch Európy

Organizátor: Zoologický krúžok

Prednáška: pralesy Európy

Prednášajúci: ekológ Mgr. Michal Králik

Kedy: vo štvrtok 2.marca 2017 o 17:00 hod.

Kde: miestnosť B1 401 (zasadačka katedry zoológie)

Plagát

Plagát [.jpg]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší na celú stranu

Tešíme sa na Vás

Zoologický krúžok, zoologicky.kruzokgmail.com

Katedra zoológie PriF UK Bratislava