Memorandum o spolupráci s IMC Krems

PriF UK má memorandum pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume s IMC University of Applied Sciences, Krems

Dekan PriFUK, Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. podpísal 13.1.2023 s predstaviteľmi IMC University of Applied Sciences, Krems (Rakúsko) „Memorandum porozumenia“ pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume v oblasti Biotechnológie, za účasti zástupcov agentúry Ecoplus (kraj Dolné Rakúsko) a firmy Takeda, Orth a.d. Donau.

Cieľmi memoranda sú:

- posilniť a podporiť inštitucionálnu výmenu pracovníkov

- podporovať inštitucionálnu výmenu vedeckých a technických informácií

- organizovať sympóziá, konferencie a workshopy a

- vynaložiť úsilie na podporu spoločných výskumných a iných činností.

Podpis memoranda nadväzuje na návštevu predstaviteľov firmy Takeda, Orth a IMC University of Applied Sciences Krems v Bratislave v novembri 2022 a tiež na stretnutie „Roundtable“ o cezhraničnej spolupráci s firmou Takeda, Orth a.d. Donau, IMC University of Applied Sciences Krems a agentúrou Ecoplus.