Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Výstup na Ďumbier 2017

Katedra telesnej výchovy PriF UK
v spolupráci s AŠK Prírodovedec

Vás pozýva na 43. ročník
Výstupu na Ďumbier 2017
Stopa Vlada Šťastného

Termín : 16.-18. november 2017

Zraz : 16.11.2017 o 12,00 hod. Parkovisko pri cintoríne Slávičie údolie - Mlynská dolina

Odchod: Štvrtok 12,30 hod. Cintorín Slávičie údolie - Mlynská dolina

Príchod: 16.11.2016 o 18,00 hod. – Nízke Tatry – Juh, parkovisko Trangoška

Odtiaľ zahájime výstup na chatu gen. M.R Štefánika pod Ďumbierom (1.743 m n.m.)
Príchod na chatu cca 19,30 hod.

Program:

Štvrtok
- ubytovanie, večera - informácie k výstupu

Piatok
- raňajky, výstup na Ďumbier (Chopok) 9 -15,00 hod.
- cestovateľská prednáška 17-19,00 hod.
- spoločenský večer, horehronská muzička 19,00 -

Sobota
- raňajky, výstup na Besnú 10,00–12,00 hod.
Záver  - zostup z chaty na parkovisko cca o 13,00 hod.
Odchod autobusom do Bratislavy o 14,00 hod. z parkoviska Trangoška
Príchod do Bratislavy cca o 19,00 hod.

Doprava : Zabezpečená autobusom

Ubytovanie: Chata gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom

Poplatok : 60,-€ (doprava , ubytovanie, raňajky, horehronská muzika)

Poistenie: Poistenie proti úrazom na horách si každý účastník rieši samostatne.

Prihlásiť sa môžete spolu s poplatkom 60.- € najneskôr do 10.11. 2017 na KTV PRIF UK v Mlynskej doline

Mgr. Martin Mokošák PhD., vedúci akcie, mokosakfns.uniba.sk

Fotka

Fotka_Dumbier.jpg

Plagát

[ .jpg ]    [ .pdf ]