Program konferencie 2024

Deň konferencie: Štvrtok 25. apríla 2024

 7:30-9:00 Registrácia účastníkov 

Vo vstupnom vestibule bude prebiehať registrácia účastníkov. 

 

9:00 Otvorenie a plenárna prednáška (aula CH1-1)

#ŠVK2024 otvorí prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. a pán dekan našej fakulty prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., ktorí prevzali záštitu nad týmto ročníkom ŠVK.  

 

Plenárna prednáška:  

Organická chémia v 21. storočí – čo to je? Ing. Michal Májek, Dr.rer.nat. 

 

10:15-13:00 a 14:00-16:00 Odborné sekcie 

Biologická sekcia – miestnosti (B1-305,B1-320, B1-435)  

Chemická sekcia– miestnosti (CH1-2, CH1-3)  

Environmentálna sekcia - miestnosť (B2-404) 

Geografická sekcia - miestnosť (B2-304) 

Geologická sekcia - miestnosť (G-245) 

Didaktická sekcia - miestnosť (CH2-118) 

 

13:00-14:00 Posterová sekcia 

Prebieha v priestoroch fakulty na vopred vyznačených priestoroch 

  

16:30-18:00 Ukončenie #ŠVK2024 Vestibul B1 Zhrnutie #ŠVK, vyhlásenie výsledkov konferencie a oznámenie víťazov tohtoročnej #ŠVK.