Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Program konferencie 2020

Oznam o presunutí ŠVK 2020 na jeseň

Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, predsedníctvo OV ŠVK po dohode s vedením fakulty rozhodlo, že Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020

sa v plánovanom termíne 22. 4. 2020 NEUSKUTOČNÍ.

Celé podujatie, vrátane zostavenia zborníka, ako aj samotnej konferencie je však presunuté na JESEŇ 2020. Bližšie informácie Vám poskytneme po stabilizácií situácie tu, na webstránkach ŠVK.

Príspevky nahraté do systému, budú z neho odstránené, uhradené poplatky budú vrátené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, veríme, že na jeseň tohto roku.

Za porozumenie ďakujeme,

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK

 

Deň konferencie: streda 22. apríla 2019

7:00-9:00

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00

 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

10:30-12:30

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-16:30

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

16:00-19:00

Slávnostné odovzdanie cien a spoločenský večer
vestibul B1