Iné informácie

Celoživotné vzdelávanie na Univerzite Komenského

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

Ministerstvo školstva SR

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Na stránke Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania nájdete ponuky na spoluprácu, inštitúcie, ktoré hľadajú partnerov z rôznych krajín v rôznych oblastiach.

Ak hľadáte partnera na spoluprácu, či už v oblasti mobility alebo multilaterárnych projektov, sledujte túto databázu, taktiež je možné zaregistrovať sa, ak máte nejakú konkrétnu ponuku.

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
National Agency of the Lifelong Learning Programme
(budova Ústavu informácií a prognóz)
Staré grunty 52
842 44 Bratislava 4
e-mail: erasmus(at)saaic.sk
tel.: + 421 2 654 24 383