Štatistika v R základy

SAV Kurz
https://itkurzy.sav.sk

Štatistika v R základy
https://itkurzy.sav.sk/node/161

10.-11.05.2023 od 9:00 do 13:30 hod.
Kurz organizovaný Národným kompetenčným centrom pre HPC.
Online kurz cez Zoom
Školiteľ: Miroslav Reiter

GitHub

Materiály vrátane prezentácie nájdete na GitHube.
1. https://github.com/miroslav-reiter/Kurzy_SAV_Analytika_Python_R
2. https://github.com/miroslav-reiter/Statistika_Jazyk_R-SAV
Prezentácia
https://github.com/miroslav-reiter/Kurzy_SAV_Analytika_Python_R/blob/main/Prezentacie/Reiter-1-Statistika-v-R-Zaklady.pdf

Prezentácie Python, R
https://github.com/miroslav-reiter/Kurzy_SAV_Analytika_Python_R/tree/main/Prezentacie

Videá youtube

IT-academy
https://www.youtube.com/IT-Academy
Štatistika v R
https://www.youtube.com/IT-Academy/search?query=%22%C5%A0tatistika%20v%20R%22


Záznamy z kurzu sú dostupné na nasledovných odkazoch na YouTube.

https://youtu.be/xZD_vV-ZkpA
Online kurz Data Science a Jazyk R - Čo je to jazyk R? Na čo je Rko dobré? R Language
11 minut

https://youtu.be/gRU1QbhP_WE
Online kurz Data Science - Čo je to Dátová Veda a ako sa v nej uplatniť?
8 minut

https://youtu.be/YQp0UJxfntE
Online kurz Data Science a Jazyk R - Čo si mám Stiahnuť a Nainštalovať? Čo sú to Dátové Platformy?
15 minut

https://youtu.be/zTidtKarlvE
Online kurz Jazyk Markdown a R-Markdown - Čo je to MarkDown a kde používa?
13 minut

https://youtu.be/AsKbCf8wDrM
Online kurz Jazyk R - Ako Vypísať Ahoj, Svet! (Hello, World!) v jazyku R?
13 minut

https://youtu.be/xQbfkMClbpM
Online kurz Data Science a Jazyk R - Akú Verziu Jazyka R Používame a kde je Rko Nainštalované?
16 minut

https://youtu.be/iD7yR3B9rFU
Online kurz Jazyk R - Aritmetické (Matematické) Operácie v Jazyku R
9 minut

https://youtu.be/_PXhfki_6CA
Online kurz Jazyk R - Zabudované Funkcie, Grafy a Konštanty v jazyku R
38 minut

https://youtu.be/77tuiEX6SMI
Online kurz Jazyk R - Premenné, Objekty a Dátové Typy v Rku
37 minut

https://youtu.be/NlwoqTW3UEg
Online kurz Jazyk R - Zabudované Štatistické Funkcie (Deskriptívna Opisná Štatistika
10 minut

https://youtu.be/kvdq7pueaGE
Online kurz Data Science a Jazyk R - Data Science Zručnosti, Datasety, Demá, Datalore, Workspace
35 minut

https://youtu.be/01C4vopRisY
Online kurz Jazyk R - Generovanie Dát, Grafy, Štatistické Rozdelenia
50 minut

https://youtu.be/GMpz37gngno

Online kurz Jazyk R - Ako Pracovať s Používateľským Vstupom? Readline, Datepicker, Combobox
33 minut

https://youtu.be/HrW17zTBoDg
Online kurz Jazyk R - Ako Programovať v Jazyku R?
32 minut

https://youtu.be/rV41fF-XPME
Online kurz Jazyk R - Ako Písať svoje Vlastné Funkcie v Jazyku R?
26 minut

https://youtu.be/JgZcsW1xQ58
Online kurz Jazyk R - Balíček Package Dplyr a Pipes v jazyku R
23 minut

Kontakt na organizátora

Za organizátorov školenia
Mgr. Halyna Hyryavets
halyna.hyryavetsnscc.sk
PR Specialist
National Competence Centre for HPC
https://nscc.sk