Zápal prínosových dutín

Zápal prínosových dutín. Pre nás už bežná infekcia, no v minulosti veľká neznáma. V dôsledku opakovaného a dlhodobo neliečeného zápalu dochádzalo k rozrušovaniu sliznice, ktorou je prínosová dutina vystlaná, a tak zápal prechádzal až na kosť. Kostné tkanivo reaguje na zápal buď resopciou, teda rozrušovaním, alebo, ako aj v tomto prípade, novotvorbou tkaniva, čo vytvorilo novotvar na stene prínosovej dutiny. Objektívom jav zachytila antropologička z Prírodovedeckej fakulty UK.

Autorka fotografie: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.