Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Prednáška v rámci Vedeckej kaviarne CVTI 

26. novembra 2020 o 17:00 hod.

Prednáška: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Prednášajúci: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Link na livestream:

Facebooková udalosť:

https://www.facebook.com/events/3250192415103473/

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom živého vysielania, bez účasti publika. Počas prednášky bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do, alebo na stránke www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren

Miesto: YouTube CVTI SR - Veda v CENTRE

Kontakt: ncpvatcvtisr.sk

O prednášajúcom:

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. pracuje ako vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a ako docent na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Súčasťou environmentálneho mineralogického štúdia je výskum prachových častíc v atmosfére, ich zloženia, vlastností, vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka.

Anotácia:

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na planéte či ľudský organizmus? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární? O silnom vplyve prachu, ktorý je častokrát sotva viditeľný, porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Peter Bačík.

Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca aj rakovinu. Prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární. Dokáže spôsobiť vymieranie života na celých kontinentoch, dokonca celej planéte. Na druhej strane, bez prachu v atmosfére by sme nemali koralové útesy, fytoplanktón a dokonca ani len dážď. A možno aj prach v atmosfére nám pomôže zvrátiť nepriaznivú klimatickú zmenu. Takže je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

Snímka atmosférického prachu z oblasti Nižnej Slanej z elektrónového mikroskopu. 

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
peter.bacikuniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Prirodovedecka fakulta
Katedra mineralógie a petrológie
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Telefón: +421 260 296 294

===============================

Assoc. Prof. Peter Bacik, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Mineralogy and Petrology
Ilkovicova 6
842 15 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 260 296 294