Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ivona Holúbeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Odd. vedeckovýsk. č. a doktorand. štúdia

odborný referent

+421 2 9014 9525
CH1-101a