Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9560
B2-320

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, ACCORD

referent v administratíve, i. n.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu

dekan, prodekan fakulty