Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Simona Sulis

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
2.dBLG

Ing. Pavol Sulo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9611
CH1-227

RNDr. Ingrid Sveráková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent
+421 2 9014 2120
CH1-212

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
vedúci Laboratória pokročilých materiálo
+421 2 9014 2149
+421 2 9014 2159
+421 2 9014 9541

Mgr. Henrich Szabados

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
3.dOGX

Viktor Szabo

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
maliar

Mgr. art. Jana Szabóová Kolesnáč, ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent
B29

Ing. Roman Szücs, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Prvá Predchádzajúca ... 90 91 [92] 93 94 ... Nasledujúca Posledná