Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor
+421 2 9014 9350
G-336

Yogeswara Rao Pateda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
2.dAOX

Mgr. Patrícia Pavelková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent
+421 2 9014 9579
B2-329

Miroslav Pavlík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
stolár

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent
+421 2 9014 9640
B2-123

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2111
G-204

Mgr. Lukáš Pecina

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL
Prvá Predchádzajúca ... 69 70 [71] 72 73 ... Nasledujúca Posledná