Exkurzia v Prírodovednom múzeu

11.02.2020 o 16:00 hod. pred budovou Prírodovedného múzea SNM

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na exkurziu v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave

- prehliadku výstavy "TRITRI – Tatry očami geológov"

spojenú so sprievodnou prednáškou "Tatry – príťažlivosť tvárnosti reliéfu".

Prednáša: RNDr. Juraj Maglay, PhD a RNDr. Pavel Liščák, CSc.

(17:00 h, Objavovňa, 3. poschodie).

Miesto a čas stretnutia: 11. 2. 2020 (utorok) o 16:00 h

pred budovou Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave

Kontaktné osoby: Júlia Zervanová (090426922), Jozef Bumbera (0905725608)

Plagát

Plagát [.jpg]