2018/03/14 Zahraničná odborná prax - stretnutie študentov

Katedra krajinnej ekológie PriF UK

v spolupráci so zahraničnými partnermi

ponúka všetkým študentom PRIF UK

jedinečnú možnosť absovovať zahraničnú prax

v trvaní 7 dní.

Na výber je  Nemecko alebo Poľsko.

Všetky informácie sú uvedené na webe:

http://www.krajinnaekologia.sk/studenti/odborna-zahranicna-prax/

Dňa 14.03.2018 o 15:45 hod. sa v miestnosti B2-333 uskutoční info stretnutie, na ktorom študenti, ktorí už zahraničnú prax absolvovali porozprávajú svoje zážitky, skúsenosti,  ukážu fotky.

Kontakt

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
labuda.martingmail.com, martin.labudauniba.sk
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

Phone: +421 2 60296589
Fax:      +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657

I don't understand why when we destroy something created by man we call it vandalism, but when we destroy something created by nature we call it progress.
Ed Begley Jr.