2018/10/23 Prednáška Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu a vývoja

Centrum transferu technológií, Vedecký park UK

Vás pozýva na prednášku

„Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu a vývoja“

Prednáška je určená pre všetkých pracovníkov Prif UK a všetkým doktorandom v dennej forme štúdia.

Termín: 23. 10. 2018 od 10:00 do 11:00 hod.

Miesto: miestnosť B1-322 PriF UK

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.
Centrum vedecko-technických informácií SR
 
Účasť na prednáške je bezplatná, registrácia sa nevyžaduje.

V prípade otázok kontaktujte cttuniba.sk

Prednáška v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR

Mgr. Lenka Levarská, PhD.
lenka.levarskauvp.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave,
Vedecký park
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]