Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/05/11 Prednáška Geotechnické omyly hodnocení příčin poruch na šesti stavbách v Praze

Slovenská asociácia inžinierskych geológov
Katedra inžinierskej geológie PRIF UK
Slovenská geologická spoločnosť – odborná skupina inžinierskej geológie

Prednáška

Geotechnické omyly hodnocení příčin poruch na šesti stavbách v Praze

Prednášajúci

Doc. Ing. Karel Drozd, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Kedy: 11. mája 2017 o 14:00 hod.

Kde: na Prírodovedeckej fakulte, Mlynská dolina, prednášková miestnosť AMOS, pavilón B1

Kontakt na organizátorov

Assoc. Prof. Jan Vlcko, PhD.
vlckofns.uniba.sk
Dept. of Engineering Geology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Ilkovicova 6,
Mlynska dolina G
Slovakia

Contact:
tel. 00421 2 602 96 600
tel. secret. 602 96 638
mobile: 00 421 904 905 649

Plagát

Kliknite sem alebo na obrázok a plagát sa zväčší