Vysvetľujeme a diskutujeme

Počas rektorského voľna dňa 21. februára 2022 sa uskutočnia diskusie k aktuálnej situácii. Cieľom podujatia je priblížiť akademickej obci UK (študentom aj zamestnancom) dôvody protestného rektorského voľna, aby tento deň neostal „len dňom voľna".


"Na úrovni fakultných senátov sme vnímali potrebu túto formu protestu proti novele vysokoškolského zákona, ktorú iniciovala Rada vysokých škôl, aktívne podporiť. Rozhodli sme sa spojiť sily a ponúknuť rôzne pohľady na problematiku novely zákona o VŠ celej akademickej obci," ozrejmuje doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., predsedníčka AS FM UK a členka predsedníctva AS UK. Konkrétne v pondelok 21. februára sa môžete tešiť na tieto prednášky: 

  • od 10.00 do 10.40 h "Univerzitná verejnoprávnosť - súčasť služby verejnosti"; prednáša doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (FiF UK)
  • od 10.50 do 11.30 h "Stručné dejiny reforiem vyššieho vzdelávania na Slovensku"; prednáša prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (PraF UK)
  • od 11.40 do 12.20 h "Prečo je autonómia vysokých škôl potrebná?"; diskutujú prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (FM UK), Mgr. Branislav Vargic, PhD. (absolvent FM UK, CXO | Digital transformation | Fin-tech & Payments | Insur-tech | HR AI | Start-up investor & advisor, Ho Chi Minh City, Vietnam) a Mgr. Lukáš Bakoš, PhD. (FSEV UK a Maxman Consultants, s. r. o.)

Celú diskusiu vám naživo sprostredkujeme prostredníctvom nášho kanála na YouTube.