Otvorenie akademického roka

19. septembra 2022 (pondelok) o 11.00 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


V pondelok 19. septembra 2022 o 11.00 hod. sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie 104. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave.

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave vystúpi rektor UK Marek Števček a zaznie hudobné vystúpenie.

Rektor UK udelí na ceremónii Zlatú medailu UK prof. RNDr. Jánovi Čižmárovi, PhD., za dlhoročný zástoj v oblasti zveľaďovania národnej kultúry a vzdelanosti predovšetkým záslužnou publikačnou a prekladateľskou činnosťou, zaraďujúcou Slovenskú republiku ku kultúrnej a civilizovanej Európe.

Srdečne vás pozývame.