Moodle či Microsoft Teams? Ako na dištančné vzdelávanie

Centrum informačných technológií (CIT) v dôsledku prerušenia prezenčnej výučby na UK vytvorilo podmienky na pokračovanie výučby dištančnou metódou. Na dištančnú výučbu sú na UK k dispozícii dva systémy – dlhodobo používaný systém Moodle a relatívne nový systém, MS Teams.


Moodle

Systém Moodle prevádzkuje univerzita na vlastnom serveri, kurzy v Moodle zakladá správkyňa systému a vytvára príslušný učiteľ. Učiteľ tvorí obsah kurzu (vkladá doň materiály), spravuje zoznam účastníkov (študentov) kurzu a riadi aktivity v kurze. Študent si kurz vyhľadá, požiada učiteľa, ktorý kurz spravuje, o prístup do kurzu a po schválení učiteľom sa môže na aktivitách kurzu zúčastňovať.

Postup na prihlásenie do Moodle.

Microsoft Teams

MS Teams je relatívne nový systém firmy Microsoft, ktorý sa dá využiť na kolektívnu prácu ale aj na vyučovanie. S týmto systémom máme na UK podstatne kratšie skúsenosti ako s Moodle. Preto sme si pripravili návod, ako si kurz vytvoriť:

  1. Vyučujúci sa prihlási do systému MS Teams a vytvorí nový tím zodpovedajúci jednému kurzu, ktorý chce takýmto spôsobom učiť.
  2. Vyučujúci mailom rozošle svojim študentom kód, pomocou ktorého sa študenti pridajú do tímu.
  3. Na každú prednášku resp. aktivitu vyučujúci vytvorí separátny kanál.
  4. Keďže prednáška prebieha on-line, študenti si musia na svojich počítačoch vypnúť mikrofóny.

MS Teams je praktický nástroj, ktorý môžete využívať na každodennú komunikáciu nielen s vyučujúcimi, ale aj spolužiakmi. Môžete využiť videohovory, chatovať, vytvárať skupiny či zdieľať dokumenty.

Tieto možnosti riešia len základné problémy dištančného vzdelávania, UK však pripravuje rozsiahlejší podklad napríklad aj k možnostiam realizácie skúšania dištančnou formou.

Viac informácií, podrobné návody a dôležité kontakty nájdete na našej stránke pre podporu dištančného vzdelávania.