2017/04/27 Informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie. Kedy: 27.04 2017 o 14:00 hod. Kde: v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK na Ilkovičovej ul. 8 v Bratislave


27. 04. 2017 14.00 hod.
Od: Zuzana Lisoňová

Oddelenie projektov Rektorátu Univerzity Komenského

si Vás dovoľuje pozvať

na informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

na predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá

v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Seminár sa uskutoční 27. apríla 2017 o 14:00 hod.

v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK na Ilkovičovej ul. 8 v Bratislave

http://cusp.uniba.sk/kontakty/

Podujatie zahŕňa:

  •     predstavenie programu,
  •     aktuálne podmienky a termíny výzvy,
  •     proces prípravy žiadosti a hodnotenia,
  •     prezentáciu podporných služieb Oddelenia projektov RUK.

O skúsenosti sa s nami podelí aj úspešný riešiteľ projektu MSCA-IF prof. J. Noga z Prírodovedeckej fakulty UK.

Registrácia

Účasť na seminári prosíme potvrdiť registráciou na https://goo.gl/forms/TWXqJ3nFGMVAh9cG3

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o distribúciu pozvánky medzi ďalších záujemcov na Vašej fakulte.

Tešíme sa Vašu účasť.

Kontakt

Zuzana Lisoňová
zuzana.lisonovauniba.sk
Vedúca oddelenia projektov RUK
Tel.:  + 421 2 592 44  277