2017/03/28 Prednáška v rámci predmetu Forenzná biológia

Kedy: 28.03.2017 o 11.30 hod. Kde: v miestnosti B1-305 PriF UK, Organizuje: Katedra fyziológie rastlín


28. 03. 2017 11.30 hod.
Od: prof. Alexander Lux

Katedra fyziológie rastlín

si Vás dovoľuje pozvať

na špeciálnu prednášku v rámci predmetu:

Forenzná biológia

Kedy: v utorok 28. 3. 2017 o 11.30 hod.

Kde: v miestnosti B1-305 PriF UK

Prednášajúci: MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
súdny lekár,
odborný asistent Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
hlavný konzultant znaleckého ústavu forensic.sk
Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

Prosím, informujte aj prípadných záujemcov z radov študentov.

Tešíme sa na Vašu účasť

prof. Alexander Lux, luxfns.uniba.sk