2017/02/24 Seminár Katedry mikrobiológie a virológie

Téma: Bakteriálna rezistencia - problém súčasnej doby Kedy: 24.2.2017 o 12.30 hod. Kde: miestnosť B1-305


24. 02. 2017 12.30 hod.
Od: doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Pozvánka [.pdf]

Kto? Katedra mikrobiológie a virológie

Čo? Odborný seminár katedry

Kedy? 24.2.2017 o 12.30 hod.

Kde? miestnosť B1-305

Téma: Bakteriálna rezistencia - problém súčasnej doby

Prednáša: Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakt na organizátora: doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.  kabatfns.uniba.sk

<output>c. RNDr. Peter Kabát, CSc. </output>