Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

RNDr. Ingrid Sveráková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
CH1-212
Publications

MSc. Dominik Šťastný

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX_CBV, daily)

Mgr. Monika Záhorszká, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 398
Room
CH1-209
Publications

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 548
Room
CH1-216
Publications