Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

Bc. Ema Lisá

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Veronika Lukáčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIXx_CHU, external)

Darina Luknárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 536
Room
CH1-202

doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 398
Room
CH1-209
Publications

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 539
02/602 96 547
Room
CH1-241, CH1-213
Publications

Mgr. Sofia Mutalová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX, daily)

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 202
Room
CH1-226
Publications

Bc. Zuzana Neográdyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 402
02/602 96 532
02/602 96 507
Room
CH1-242, CH1-206
Publications

Hande Özbaşak

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CEM, daily)