Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

Mgr. Paulína Káňovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX_CBV, daily)
Publications

M.Sc. Sonam Kapoor

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX_CEM, daily)

Mgr. Lea Kissová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX_CEM, daily)

Bc. Janka Klingová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Rebeka Kodríková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CHU, daily)

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 547
Room
Ch1-214
Publications

Mgr. Daniela Krajčiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_CBV, daily)

Bc. Anna Kráľová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Maroš Krchňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CHU, daily)

Bc. Barbora Kubovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja