Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

Mgr. Henrich Gašparovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX, daily)

Bc. Romana Halová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Henrieta Havalová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_UMB, daily)

Mgr. Viktória Hodorová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 548
Room
CH1-216
Publications

Ing. Hana Chovancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
sekretariát
Telephone
02/602 96 160
02/901 42 072
Room
CH1-239

Mgr. Petra Chovančíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
60296398 (VOIP 22398)
Room
CH1-209
Publications

Mgr. Iveta Jahodová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_UMB, daily)

Bc. Radka Kafková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik, i. n.