Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Didactics of Chemistry

Teacher Preparation Programme of Chemistry and English language

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Chemistry and Mathematics

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Chemistry and German language

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Chemistry and German language*

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

* dobiehajúci študijný program, od akademického roka 2023/24 už nie je v ponuke pre uchádzačov