Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Didactics of Geography

Teacher Preparation Programme of Biology and Geography

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Geography and English language

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Geography and Mathematics

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Teacher Preparation Programme of Geography and German language*

Študijný plán  ||  Study plan  

Vyučujúci  ||  Teachers

* dobiehajúci študijný program, od akademického roka 2023/24 už nie je v ponuke pre uchádzačov