Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Teacher Preparation of Biology

Učiteľstvo predmetov biológia a chémia
Teaching biology and chemistry subjects

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||   Teachers 

Učiteľstvo predmetov biológia a geografia
Teaching biology and geography

Študijný plán   ||   Study plan

Vyučujúci  ||  Teachers

Učiteľstvo predmetov biológia a slovenský jazyk
Teaching subjects biology and slovak language 

Študijný plán  ||  Study plan

Vyučujúci  ||   Teachers

Učiteľstvo predmetov biológia a matematika
Teaching biology and mathematics subjects

Študijný plán   ||   Study plan

Vyučujúci  ||   Teachers

Responsible persons

The person responsible for the implementation, development and quality of the study programme

Biology:

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. funkčné miesto docent   [portál VŠ]

Persons responsible for the profile courses of the study programme

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.  [portál VŠ

 

Pre učiteľský základ / Didactics

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Persons responsible for the profile courses of the study programme

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ