Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Michal Andrezál

1.dMLB

Mgr. Marián Baldovič PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9594

M.Sc. Neha Basheer

1.dMLB_NiU

RNDr. Anna Belicová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9724

Ing. Marcela Bieliková PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2051

doc. MUDr. Ing. Peter Celec DrSc.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. RNDr. Hana Drahovská PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9639
[1] 2 3 4 5 6