Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (1.dMLB, daily)

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (2.dMLB_NiU, daily)
Publications

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

M.Sc. Neha Basheer

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (1.dMLB_NiU, daily)

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 724
Room
G-29
Publications

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (4.dMLB_BMC, daily)
Publications

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 652
Room
B2-220
Publications

Mgr. Veronika Bugárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (2.dMLB_UMB, daily)
Publications

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 639
Room
B2-204
Publications