Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Adam Achs

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC

Mgr. Michal Andrezál

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9594
02/602 96 594

M.Sc. Neha Basheer

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_NiU

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9724
02/602 96 724

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2051
02/602 96 652

Mgr. Veronika Bugárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_UMB

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 96 594

Mgr. Nikoleta Csicsátková

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_NiU

Mgr. Johana Dlapová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB
[1] 2 3 ... Next page Last page