Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Veronika Bugárová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLBx_UMB

Mgr. Nikoleta Csicsátková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_NiU

Mgr. Klaudia Čepčeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

Mgr. Johana Dlapová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB

Bc. Miroslav Dolník

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9639

doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Bc. Andrej Durgala

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

RNDr. Adriána Dusíková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page