Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2050

Mgr. Natália Forgáčová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB/x

doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9649

Mgr. Dominik Hadžega

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_UMB

Mgr. Alena Hajduchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
+421 2 9014 9454

Mgr. Alena Hajduchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Marián Horváth

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_NiU

Mgr. Kristína Hriňová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Bc. Boris Jamriška

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page