Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (3.dFLR, daily)
Telephone
02/602 96 455
Room
B2-126
Publications

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 645
Room
B2-113
Note
cytoskelet parazitických rastlín
Publications

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 200
Room
B2-129
Publications

Mgr. Loriána Demecsová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (3.dBOT_CBR, daily)
Publications

Mgr. Viktor Demko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Peter Kaštier

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (4.dFLR, daily)
Publications

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 512
Room
B2-128
Note
stresová fyziológia rastlín
Publications

Mgr. Dominik Kostoláni

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (1.dFLR, daily)

Mgr. Ján Kováč

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (4.dFLR, daily)
Publications

Ing. Jana Kovariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 515
Room
B2-110
Publications