Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Marko Bajus

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
1.dFLR_CHU

Mgr. Monika Bathóová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9455
B2-126

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9645

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9200

doc. Mgr. Viktor Demko, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Lukáš Gímeš

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Diana Hačkuličová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR_CHU

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2040

Mgr. Anna Kokavcová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR

Mgr. Dominik Kostoláni

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
4.dFLR
[1] 2 3