Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Monika Bathóová

4.dFLR
+421 2 9014 2038

doc. RNDr. Alžbeta Blehová CSc.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9645

Mgr. Boris Bokor PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9200

Mgr. Viktor Demko PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Kohanová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2040

Mgr. Dominik Kostoláni

2.dFLR

Mgr. Ján Kováč PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Jana Kovariková

technik, i. n.
+421 2 9014 9515

RNDr. Zuzana Lukačová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9458
[1] 2