Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Monika Bathóová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9645
02/602 96 645

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9200
02/602 96 200

Mgr. Viktor Demko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Diana Hačkuličová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
1.dFLR_CBR

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2040
02/602 96 512

Mgr. Anna Kokavcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
1.dFLR

Mgr. Dominik Kostoláni

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
3.dFLR
02/602 96 200

Mgr. Ján Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Jana Kovariková

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
+421 2 9014 9515
02/602 96 515
[1] 2 3