Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Marko Bajus

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (1.dFLR_CHU, daily)

Mgr. Monika Bathóová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 455
Room
B2-126
Publications

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 645
Room
B2-113
Note
cytoskelet parazitických rastlín
Publications

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 200
Room
B2-129
Publications

doc. Mgr. Viktor Demko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Lukáš Gímeš

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Diana Hačkuličová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (2.dFLR_CHU, daily)

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 512
Room
B2-128
Note
stresová fyziológia rastlín
Publications

Mgr. Anna Kokavcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (2.dFLR, daily)

Mgr. Dominik Kostoláni

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
PhD Student (4.dFLR, daily)
Telephone
02/602 96 200
Room
B2-129