Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Student Scientific Conference 2021

Opening ceremony and plenary lecture

AWARDS

eŠVK PriF UK 2021 hosted more than 200 presenters from 12 higher education institutions from 4 countries (Slovakia, Czechia, Hungary, and France).

12 diplomas and 12 awards were given.

AWARD OF SLOVAK CHEMICAL SOCIETY

Name and surname: DENISA CAGARDOVÁ
Faculty (university): Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Technical University (FCHPT STU)
Contribution: Theoretical modelling of charge transport in organic optoelectronics

AWARD OF SLOVAK NUCLEAR SOCIETY

Slovak Nuclear Society's Award for the best contribution on the fuel cycle of nuclear power plants and the peaceful use of ionizing radiation in the medical and natural sciences were given to:

· 1st place
Name and surname: MARIE SKÁLOVÁ
Faculty (university): Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague (FJFI, ČVUT)
Contribution: Separaca terbia, gadolinia a dysprosia pro účely přípravy radiofarmak značených 161Tb

· 2nd place
Name and surname: DAVID PAVEL KRALOVIČ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Vplyv nasorbovanej vody na voľnoobjemové vlastnosti polyméru na báze epoxidovaných rastlinných olejov skúmaný pozitrónovou anihiláciou

· 3. miesto
Name and surname: SILVIA VYHNÁLEKOVÁ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Vplyv počiatočnej koncentrácie Cu(II) na sorpčnú kapacitu sorbentov na báze uhlíka

AWARDS OF DEAN OF OUR VACULTY IN VARIOUS SECTIONS

for the best contribution and the best presentation in:

BIOLOGY
Name and surname: PATER PAPEŽÍK
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Morfometrická variabilita zelených skokanů (Pelophylax, Ranidae) jihozápadního Balkánu

CHEMISTRY
Name and surname: MARTA ĎURIŠ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Aplikácia spojenia mikročipovej izotachoforézy s iónovou pohyblivostnou spektrometriou na analýzu vzoriek biologického a potravinárskeho pôvodu 

GEOGRAPHY
Name and surname: PAVOL BALÁŽ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Historický vývoj krajinnej pokrývky Slovenska (2. polovica 19. storočia - 2010)

GEOLOGY
Name and surname: KATARÍNA KRIVÁŇOVÁ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Geologická stavba oblasti masívov Dielik a Remetisko (Veporské vrchy)

ENVIRONMENTAL STUDIES
Name and surname: SINDY KURTINOVÁ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Distribúcia nanočastíc ZnO v rôznych veľkostných frakciách koloidov extrahovaných z poľnohospodárskej pôdy

DIDACTICS IN SCIENCE
Name and surname: LENKA MARTINKOVÁ
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Hodnotovo orientované diskusie vo výchovno-vzdelávacom procese

AWARD „NAJ POSTER“

Via MS TEAMS eŠVK2021 with 49 likes:
Name and surname: MATÚŠ LIŠTIAK
Faculty (university): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava (PriF UK)
Contribution: Interakcia DNA s koordinačnými zlúčeninami patriacimi do skupiny Kasiopeínov

AWARD OF RECTOR OF COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA

Name and surname ZAINAB SROUR
Faculty (university): University of Lille, France
Contribution: Unraveling the Reaction Mechanism of OH Radicals with Chloromethyl Hydroperoxide