Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Biological Chemistry

Responsible persons

The person responsible for the implementation, development and quality of the study programme

Biology - Za biologickú časť:

doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD., funkčné miesto docent,   [portál VŠ]

Persons responsible for the profile courses of the study programme

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Michal Martinka, PhD.  [portál VŠ]

 

Chemistry - Za chemickú časť:

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Radovan Šebesta, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Marian Masár, PhD.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.  [portál VŠ