Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

Mgr. Ádám Lévárdi

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent
Telephone
02/602 96 244
Room
CH1-328
Publications

RNDr. Eva Noskovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník
Publications

RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 204
Room
CH1-323
Publications

doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent
Telephone
02/901 42 070
Room
CH1-339
Publications

Mgr. Viktória Planetová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX1_UACH, daily)

Mgr. Michal Repiský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník-SASPRO2
Publications

MSc. Halima Said Ep Said, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent
Publications

Mgr. Katarína Skladanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX1, daily)