Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

M.Sc. Anna Grabarz, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

Mgr. Radoslava Hlaváčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)

Mgr. Andrej Hurajt

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)

Mgr. Dominika Jaďuďová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník
Telephone
02/602 96 418
Room
CH1-319
Publications

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent
Publications

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
Telephone
02/602 96 553
Room
CH1-325
Publications

Ing. Oľga Kiššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331

Dhiya Krishnan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dFZX1_UACH, daily)