Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Central Database of Staff

Ing. Oľga Kiššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331

Mgr. Silvia Kozáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)
Publications

Mgr. Monika Lackovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (1.dFZX1, daily)
Publications

RNDr. Dušan Lorenc, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 244
Room
CH1-328
Publications

RNDr. Eva Noskovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Justína Nováková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX1, daily)

Ing. Filip Pančík

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (1.dFZX1_CHU, daily)
Publications

RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 204
Room
CH1-323
Publications