Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Publications