Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
profesor
Telephone
02/602 96 313
Room
CH2-220
Publications

Mgr. Dominik Šmida

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (4.dDBL, daily)

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 327
Room
CH2-221
Publications

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 610
Room
CH2 - 114
Publications