Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Publications

doc. RNDr. Radoslav Beňuš PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9472

Mgr. Silvia Bodoriková PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9505

prof. Mgr. Viktor Černý Dr.

profesor vysokoškolský, univerzitný

RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9567

RNDr. Darina Falbová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9475

RNDr. Mária Chovancová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Eva Neščáková CSc.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9566

Michal Poljak

technik, i. n.
+421 2 9014 9474

RNDr. Petra Švábová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2013

doc. RNDr. Lenka Vorobeľová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9473
[1]