Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Awards

Award of Rector of Comenius University in Bratislava

získava:  August Ferda

z: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

s príspevkom: Approximation of carbonate water hardness by conductometry

Awards of dean of Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

BIOLOGY

To: Veronika Poliaková

From: Department of Anthropology FNS CU in BA

With: Analýza beztukových parametrov zloženia tela mladých slovenských vegetariánskych žien

 

CHEMISTRY

To: Petra Polnišerová

From: Department of organic chemistry FNS CU in BA

With: Využitie aktívnych esterov ako intermediátov pri príprave bioizostérov oseltamiviru

 

GEOGRAPHY

To: Roland Németh

From: Department of Economic and Social Geography, Demography and Territorial Development FNS CU in BA

With: Režim mestských cyklotrás: Cyklistická doprava alebo rekreačné bicyklovanie?

 

GEOLOGY

To: Luca Reato

From: Department of Geology and Mineral Deposits FNS CU in BA

With: Evidence of forearc magmatism in back-arc basin from skarnoid xenoliths in Pliocene intra-plate basalt of the Novohrad-Gemer volcanic field (southern Slovakia)

 

ENVIRONMENTAL STUDIES

To: Marcela Burnog

From: Department of Geology and Soil Science,Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel´s University in Brno

With: Assessing the effectiveness of hydrogel application to accelerate ecological regeneration in the environment after limestone mining: a case study of the Mokrá limestone quarry

 

DIDACTICS IN SCIENCE

To: Patrícia Szegedyová

From: Department of Didactics in Science, Psychology and Pedagogy FNS CU in BA

With: Zvládanie záťaže a emocionálne problémy vo vzťahu k vyhoreniu u slovenských učiteľov

Awards of the president of the Slovak nuclear society

1.     prize

To: Martina Bugriová

From: Katedra jadrovej chémie PriF UK

With: Vývoj metódy pre prípravu 129I vzoriek pre AMS merania.

 

2.     prize

To: Paulína Pažítková

From:  Katedra jaderné chemie Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

With: Stability of PSMA-617 labelled with Tb-161 and Ac-225.

 

3.     prize

získava: Diana Seresová

z: Katedra molekulárnej biológie PriF UK

s príspevkom: Rádioprotektívne a rádiosenzibilizačné účinky Ginkgo biloba na oxidačný stres a poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch.

[Translate to English:] Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

[Translate to English:] získava: Henrich Kabzan

z: Katedra organickej chémie PriF UK

s príspevkom: Syntéza a charakterizácia dekavanadátokomplexu lantánu s novým typom izopolyaniónu vanádu ako ligandom

 

 

[Translate to English:] Cena hlasovania o naj poster

[Translate to English:] získava: Katarína Slimáková

z: Katedra organickej chémie PriF UK

s príspevkom: Syntéza chirálnych pyránových derivátov využívajúca princípy zelenej chémie