Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 585
Room
B2-321
Publications