Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

RNDr. Erik Szabó, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-314
Publications

Branislava Štefančinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-313

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 417
Room
CH1-339
Publications

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 232
Room
CH1-327
Publications

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 416
Room
CH1-341
Publications

Mgr. Dávid Vrška

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dTPX, daily)