Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

RNDr. Eva Noskovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

RNDr. Justína Nováková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
laborant výskumu a vývoja
Publications

Ing. Filip Pančík

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (3.dFZX1_CHU, daily)
Publications

RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 204
Room
CH1-323
Publications

doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/901 42 070
Room
CH1-339
Publications

Mgr. Michal Repiský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný zamestnanec

Halima Said, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dTPX, daily)
Publications

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Barbora Stratilová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dFZX1_CHU, daily)
Publications

Mgr. Siba Suliman, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Publications