Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

M.Sc. Namrata Ravi Jaykhedkar

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (3.dXFY, daily)

MSc. Namrata Ravi Jaykhedkar

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
laborant výskumu a vývoja

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publications

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 553
Room
CH1-325
Publications

Ing. Oľga Kiššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331

Mgr. Silvia Kozáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dTPX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
laborant výskumu a vývoja
Publications

Dhiya Krishnan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX1_UACH, daily)

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 244
Room
CH1-328
Publications