Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

List of Publications of Members of Department

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 436
Room
B2-226
Publications

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Brigita Benkőová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
PhD Student (4.dVRL/x, external)
Publications

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ingrid Bubeníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 480
Room
B2-224

RNDr. Lucia Černáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 636
Room
B2-215
Publications

RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Hana Dibalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Barbora Gaálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 488
Room
B2-229
Publications

prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 489
Room
B2-227
Publications