Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

List of Publications of Members of Department

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 436
Room
B2-226
Publications

Mgr. Kristína Andrijková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
PhD Student (1.dMIV, daily)

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
Publications

RNDr. Veronika Betinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro

Mgr. Katarína Bilská

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
PhD Student (2.dMIV, daily)

Mgr. Larysa Bugyna, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Jarmila Czucz Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
B2-215, B2-236
Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
PhD Student (2.dMIV/x, external)
Room
B2-215, B2-236
Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
B2-215, B2-236