Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
profesor
+421 2 9014 9350

Yogeswara Rao Pateda

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
2.dAOX

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9643

Mgr. Denis Pavelek

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dALX

Mgr. Patrícia Pavelková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent
+421 2 9014 9579

Miroslav Pavlík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
stolár

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent
+421 2 9014 9640

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2111

Mgr. Lukáš Pecina

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL
First page Previous page ... 69 70 [71] 72 73 ... Next page Last page