Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničné pracovné cesty

Tu sú súpisky so zahraničnými pracovnými cestami od januára 2017.

Staršie nájdete medzi Zápisnicami z vedenia fakulty

Formuláre pre pracovné cesty