Zahraničné pracovné cesty

Rok 2019

Nové súpisky so zahraničnými pracovnými cestami nájdete na Sharepointe fakulty (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS)