Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vtáky

26.1.2019 Sčítanie orliakov morských na Dunaji

Predmet Ornitológia na Katedre zoológie

Vtáky - terénne práce z ekológie - katedra ekológie

Bakalárska práca

Vtáky Chorvátskeho ramena v zimnom období

Autor Zelienková, Eva
Školiteľ Országhová, Zlatica
Oponent Melišková, Mária
Škola Univerzita Komenského v Bratislave PriF, Katedra zoológie
Rok odovzdania 2013
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A2FCD8A47F438645AC9D0684DC0

Stav poznania ornitocenóz vybraných úsekov
a lokalít rieky Váh

Autor Šišmišová, Marcela
Školiteľ Lacko, Jozef
Oponent Mgr. Lucia Rubáčová Turčoková, PhD.Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.
Škola Univerzita Komenského v Bratislave PriF Katedra ekológie
Rok odovzdania 2014
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D526CB574B7F6ABB3152F341FC53

Vtáky vybraných lokalít Limbachu

Autor Pšenáková, Katarína
Školiteľ Országhová, Zlatica
Oponent Melišková, Mária
Škola Univerzita Komenského v Bratislave PriF, Katedra zoológie
Rok odovzdania 2012
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=89B7BE4D03EE00FA715703DB65D5

Vtáky Markovice a okolia v mimohniezdom období

Autor Búdová, Simona
Školiteľ Országhová, Zlatica
Oponent Lučeničová, Terézia
Škola Univerzita Komenského v Bratislave PriF, Katedra zoológie
Rok odovzdania 2014
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C4A81F4561EDA09EA1D24DBB2E42

Diplomová práca

Zmena hmotnosti vtákov v priebehu roka

Autor Tomaschová, Tereza
Školiteľ  Országhová, Zlatica
Oponent  Mgr. Lucia Rubáčová Turčoková, PhD.
Škola  Univerzita Komenského v Bratislave PriF, Katedra zoológie
Rok odovzdania  2014
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1A162FE5170

Vodné vtáky horských potokov Národného parku Poloniny

Autor Pčolová, Jana
Školiteľ Kocian, Ľudovít
Škola Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra zoológie
Rok odovzdania 2010
Počet strán 52s.
Celý text nájdete na webe Centrálneho registra záverečných prác
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=07EF298E455E7FC50B9BBBA2A88D

Kto na Prírodovedeckej fakulte UK sa venuje vtákom:

doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.  (zlatica.orgszaghova @ uniba.sk)
Katedra zoológie, Biologická sekcia

Mgr. Lucia Rubáčová Turčoková, PhD. (lucia.turcokova @ uniba.sk)
Katedra zoológie, Biologická sekcia

RNDr. Mirko Bohuš, PhD. (mirko.bohus @ uniba.sk)
Katedra environmentálnej ekológie, Environmentálna sekcia

Mgr. Jozef Lacko (lacko12 @ uniba.sk)
Katedra ekológie, Biologická sekcia

Študenti, ktorí sa venujú vtákom

Richard Schnurmacher (schnurmacher1 @ uniba.sk)

Ktoré organizácie na Slovensku sa venujú vtákom:

Slovenská ornitologická spoločnosť (BirdLife Slovensko)

Ochrana dravcov na Slovensku

Autor fotky: Gabriel Kužel
Autor fotky: Ildiko Takácsová

 

Stránku vytvorila:
Ildiko Takácsová, ildiko.takacsovauniba.sk ,
Centrálne výpočtové stredisko PriF UK